AVG 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Verplichte maatregelen

De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:

  1. het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
  2. het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier.
  3. het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;
  4. het aantonen dat een patiënt, of cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier

Het register van verwerkingsactiviteiten

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die worden vast gelegt in het cliëntendossier, of in een digitaal programma. De AVG schrijft voor welke informatie ik als therapeut in het register moet zetten. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moet ik het register direct kunnen laten zien.

Mind and Balance heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld welke voldoet aan de gestelde eis. Dit register kan tijdens visitatie van de controleurs worden getoond en is ook beschikbaar voor cliënten die willen weten wat er allemaal in hun dossier wordt opgeslagen.

Bij Mind and Balance is privacy zeer belangrijk.

Om deze privacy aan te tonen is er volgens de richtlijn van de AVG een privacy document opgesteld.

Dit document wordt tijdens de intake aan iedere cliënt uitgereikt.

Hoewel de Algemene verordening gegevensbescherming 2018 (AVG) zeer complex is en lastig te doorgronden, heeft Mind and Balance zo goed mogelijk aan deze richtlijnen voldaan.

Met het voldoen aan en handhaven van deze richtlijn geeft Mind and Balance aan dat privacy hoog staat aangeschreven en ook is gewaarborgd.


Bekijk het privacy document.