Emotional Freedom Techniques

Bevrijd jezelf van stress en LEEF!!

 

Mind and Balance EFT master Practitioner.

De oude Chinezen hebben duizenden jaren geleden al een gedetailleerd en accuraat beeld geschetst van de menselijke energiehuishouding.

Aan de hand van meridianen (subtiele energiebanen in het hele lichaam) hebben ze beschreven hoe deze energie door het lichaam stroomt.
Ook in onze tijd is er onderzoek gedaan naar deze energiebanen in het menselijk lichaam.
Nog niet zo lang geleden in 2018 hebben wetenschappers van de medische faculteit van New York en het Beth Hostipal in Israël het "interstitium" ontdekt. Dit interstitium blijkt een "supersnelweg" van sterke en buigzame electrisch geleidende eiwitketens te zijn (vlak onder de huid) waardoor een subtiele electrische stroom alles in het lichaam met elkaar verbind.
Deze electrische stroom vormt nu een wetenschappelijke verklaring hoe de meridianen en dus ook acupunctuur en EFT precies werken.

EFT is een onderdeel van de lichaamsgerichte energetische psychologie, het is een bijzonder krachtige techniek. Echter EFT vervangt geen urgente medische behandelingen en medicatie. In geval van twijfel raadpleeg altijd eerst een arts of medisch specialist.

De meridianen

Meridianen zijn subtiele energiebanen door het hele lichaam. Door deze energiebanen stroomt de levensenergie, dit wordt ook wel 'Prana' of 'Chi' genoemd.

Er zijn meerdere behandelingen waarbij de kennis over deze meridianen word gebruikt.
Dat zijn onder andere acupuntuur, acupressuur, voetreflexmassage, kinesiologie. En ook de Chinese bewegingsleer zoals Tai Qi en Chi Gong zijn gebaseerd op de werking van de meridianen.

De wetenschap achter EFT

Er zijn verschillende wetenschappelijke studies gedaan die bewijzen dat EFT werkt. EFT is volledig evidence based.
De vooraanstaand celbioloog Bruce Lipton heeft in een wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat EFT niet het gevolg van een klacht aanpakt
maar dat EFT direct naar de kern van het probleem gaat. Dus geen sypmtoom bestrijding maar het probleem wordt met EFT op celniveau aangepakt, bij de kern.
Dat verklaart ook waarom EFT zo snel en krachtig werkt zonder dat je door het diepe dal van langdurige therapie en medicatie hoeft te gaan.

Nog meer wetenschap achter EFT

Onze hersenen hebben twee routes van informatie verwerking:
Een snelle route en een langzame route. De snelle route zijn onze reflexen en schrik reacties.
Die zijn zo snel dat ze helemaal automatisch verlopen. Deze kun je dan ook met geen enkele gedachte of intentie tegenhouden.
De langzame route gaat via de hogere hersenfuncties (cortex) waar ook het (gezonde) verstand zit.

In de neurologie heeft men gevonden dat het gevoel (reflexen, angstreacties, boosheid en verdriet) altijd sneller reageren op iets wat je ziet (of hoort) dan de gedachten (ratio) Alle informatie uit onze omgeving gaat namelijk éérst door ons emotionele brein en daarna pas naar de cortex, waar je bewustzijn zit. Kort gezegd: het gevoel (emotie) is altijd sneller dan het verstand!

Daarom is het zo verbazingwekkend dat er nog steeds (pseudo) wetenschappers en psychologen zijn die denken dat het gevoel ontstaat vanuit een gedachte. Gedachten kunnen alleen een gevoel oproepen als er al een sterke koppeling met een gevoel in het brein bestaat. Elke koppeling tussen een gedachte en een gevoel is aangeleerd door gebeurtenissen die een sterk gevoel opgeroepen hebben (zoals angst en paniek).

EFT werkt door eerst de stress- en angstreactie op te roepen. Bij EFT wordt altijd het probleem benoemd en in een milde herbeleving gebracht. Zo wordt het gevoel van de (aangeleerde) angst geactiveerd. Door het tikken op de meridianen (energiepunten) op je lijf zorgt vrijgekomen serotonine voor afgifte van de ontspanningsstofjes (o.a. serotonine) in je bloed, waardoor de angstreactie uit het geheugen wordt gewist.

Om beter te begrijpen hoe de angst verdwijnt:
Stel je voor dat een angstige gedachte het ‘lampje’ van het angstgevoel laat oplichten. Door te tikken (activeren) op de EFT-energiepunten kunnen de ontspanningsstofjes dit ‘lampje’ vervolgens vinden en definitief uitschakelen. Alsof het lampje uit de fitting is gedraaid.

Omdat de geprogrammeerde angstreactie nu is verdwenen, is de mogelijkheid om de angstreactie opnieuw te activeren met dezelfde gedachte ook weg!
Hoe het kloppen op de meridianen bij EFT de serotonine en GABA verhoogt is nog onbekend, maar een eenvoudig mechanisch proces waarbij de sensorische receptoren een rol spelen is wel gevonden. (Andrade en Feinstein 2003)

 

Wondermiddel?

EFT is een methode en geen 'wondermiddel'. EFT vervangt geen urgente medische behandelingen en medicatie. In geval van twijfel, raadpleeg altijd een arts of medisch specialist. EFT vervangt geen andere therapievormen en neemt geen verantwoordelijkheden van andere therapieën over.

Wel kan EFT vaak als (aanvullende) behandelwijze worden ingezet. Doch er zijn contra-indicaties bij mensen met de volgende aandoeningen:

 Epilepsie

Schizofrenie

Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

 Ernstige vormen van bipolair stoornis

 Ernstige vormen van PTSS

Bij mensen met een van deze aandoeningen dient zeer terughoudend met EFT gewerkt te worden en bij twijfel helemaal geen EFT toegepast te worden, aangezien er onvoorspelbare reacties kunnen optreden.

Erkenning EFT master Practitioner. Mind and Balance.

Naast hypnotherapie en psycho energetische therapie heb ik een HBO register opleiding tot EFT Master Practitioner gedaan en met goed gevolg afgesloten.

Deze opleiding is door het SNRO gecertificeerd en wordt door diverse beroepsverenigingen erkend.
SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs.